Спад в строителната продукция през януари


По предварителни данни през януари 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.6% под равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват намаление от 10.3% на строителната продукция през януари 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година.

Индекси на строителната продукция

През януари 2017 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1.3%, докато гражданското/инженерното строителство бележи увеличение с 0.2%.

Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец    

 

Индекси на строителната продукция

 

2016 2017
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
Строителство – общо 85.4 85.9 84.6 82.9 82.0 81.6 81.0 81.0 80.4 80.0 81.7 81.6 81.1
Сградно строителство 78.8 78.0 76.9 76.9 76.9 76.3 77.3 78.0 79.0 79.2 80.3 81.0 80.0
Гражданско/инженерно строителство 93.7 95.8 94.2 90.4 88.4 88.3 85.7 84.8 82.2 81.0 83.4 82.3 82.5


Изменение на индексите на строителната продукция спрямо
предходния месец

(Проценти)

2016 2017
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
Строителство – общо -9.2 0.6 -1.5 -2.0 -1.1 -0.5 -0.7 0.0 -0.7 -0.5 2.1 -0.1 -0.6
Сградно строителство -12.4 -1.1 -1.4 0.0 0.0 -0.9 1.3 1.0 1.3 0.3 1.4 0.9 -1.3
Гражданско/инженерно строителство -5.5 2.3 -1.7 -4.0 -2.2 -0.1 -3.0 -1.1 -3.0 -1.5 3.0 -1.3 0.2

 

 Годишни изменения

На годишна база понижението на строителната продукция през януари 2017 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя предимно от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където спадът е с 13.5%, а при сградното строителство намалението е със 7.5% (табл. 4).

Индекси на строителната продукция

(Календарно изгладени, 2010 = 100)

 

2014 2015 2016 2017
I I I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
Строителство – общо 82.2 89.5 72.5 78.1 86.9 82.0 78.9 87.6 86.0 86.2 80.4 86.2 86.6 78.7 65.0
Сградно строителство 82.4 86.1 68.4 72.0 82.0 77.7 74.7 83.0 81.8 82.3 77.4 83.3 83.9 77.1 63.2
Гражданско/инженерно строителство 81.8 93.6 77.7 85.6 92.9 87.4 84.0 93.3 91.2 91.0 84.2 89.8 89.9 80.6 67.3

 

 Изменение на индексите на строителната продукция спрямо съответния месец на предходната година

(Проценти)

2014 2015 2016 2017
I I I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
Строителство – общо 10.9 8.9 -18.9 -12.4 -15.7 -17.2 -17.8 -18.8 -17.9 -16.3 -17.8 -21.6 -11.7 -10.9 -10.3
Сградно строителство 2.6 4.5 -20.6 -14.6 -19.7 -17.7 -18.3 -21.3 -17.4 -15.1 -13.2 -22.4 -9.3 -5.1 -7.5
Гражданско/инженерно строителство 15.3 14.4 -17.0 -10.1 -10.9 -16.6 -17.2 -16.0 -18.4 -17.6 -22.5 -20.7 -14.4 -16.9 -13.5

 

Спад в строителната продукция през януари
Гласувайте за тази статия