Спад в строителството през юни


По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през юни индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонни данни, е с 0.7% под равнището от предходния месец. Календарни данни показват намаление от 2.9% на строителната продукция през юни 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г.

През юни индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 0.8%, а от сградното строителство – с 0.6%. На годишна база понижението на строителната продукция през юни 2018 г., изчислено от календарни данни, се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където спадът е с 4%, а при сградното строителство – с 2.1%.

В същото време по предварителни данни на статистическия институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2018 г. е 573, а новопостроените жилища в тях са 2285. Спрямо второто тримесечие на 2017 г. сградите са с 11 по-малко, или с 1.9%, а жилищата в тях намаляват с 290, или с 11.3%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 74.2%, с тухлена – 21.8%, с друга – 3.5%, и с панелна – 0.5%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (73.5%), следвани от жилищните кооперации (15.5%). През второто тримесечие на 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г. броят на новопостроените къщи и сгради от смесен тип се увеличава, докато броят на новопостроените жилищни кооперации и вили намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив – 91 сгради с 274 жилища в тях, Варна – 88 сгради с 502 жилища, и Бургас – 69 сгради с 381 жилища. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (35.5%), следват тези с три стаи (32.3%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3.7%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2018 г. е 206.9 хил. кв. м, или с 2.3% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ намалява със 7.6% до 126.8 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 82.2 кв.м през второто тримесечие на 2017 г. на 90.5 кв.м през същото тримесечие на 2018 г.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Видин – 188.0 кв.м, и Ловеч – 171.8 кв.м, а най-малка – в областите Добрич – 59.1 кв.м, и Плевен – 61.7 кв.м.

Спад в строителството през юни
5 (100%) 1 глас(а)

placeholder