Няма да загубим европейските пари за АМ „Струма“


Министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов и Пирин Пенчев, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), подчертаха в изявление, че нито АПИ, нито МРРБ са искали процедурата „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ да бъде прекратена.

Основна причина за това решение на УС на АПИ е установената на 31 март липса на част от офертата на един от участниците в нея. Ръководството на АПИ незабавно е уведомило за това компетентните органи, които са образували досъдебно производство и са започнали незабавни процесуално – следствени действия.

Общо бе мнението, че такова нарушение на правилата за работа на комисията и на императивните законови изисквания по отношение на реда за съхранение и разглеждане на постъпили оферти, компрометира изцяло процедурата, принципите за публичност, прозрачност, честна и лоялна конкуренция. Характерът на нарушението прави прекратяването на процедурата единственото законосъобразно решение към момента и ако тя не бъде прекратена, това би довело до корекции в размер на 100 процента от осигуреното европейско финансиране.

В рамките на изявлението се посочи, че АПИ незабавно започва работа по подготовката на нова документация съгласно действащия ЗОП, така че да може в срок от 2 – 3 месеца поръчката да бъде обявена отново по досегашното трасе, без промяна на техническите параметри.

„Заставам зад решението на Възложителя -Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, като още веднъж искам да подчертая, че продължаването на процедурата при сегашната ситуация със сигурност би довело до спиране пълна загуба на доверието на европейските ни партньори и цялостно компрометиране на дейностите по възлагане на обществени поръчки.“, заяви министърът на регионалното развитие.

Министър Спас Попниколов изрази убеждение, че при отговорно и професионално отношение в работата – не само в подготовката, но и при провеждането на нова процедура, проектирането и строителството на обекта могат да приключат в сроковете по Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020. Той подчерта, че решението и обявяване на процедурата за изграждане на отсечката на Лот 3.2. – Кресненското дефиле трябва да стартират във възможно най-кратък срок, защото именно нейното забавяне е най-същественият риск за цялостното завършване на АМ „Струма“ и потенциалната загуба на европейски средства.

Няма да загубим европейските пари за АМ „Струма“
Гласувайте за тази статия