Строителната продукция се увеличава през лятото


По предварителни данни на НСИ през юли 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство” е с 0.6% над равнището от предходния месец . Календарно изгладените данни показват нарастване от 7.9% на строителната продукция през юли 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година.

Индекси на строителната продукция

През юли 2017 г. продукцията от сградното строителство се увеличава с 1.5%, докато от гражданското/инженерното строителство намалява с 0.7%.

Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец    

Индекси на строителната продукция

2016 2017
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
Строителство – общо 81.0 81.0 80.4 80.0 81.7 81.6 80.0 84.3 85.5 85.0 88.1 88.0 88.5
Сградно строителство 77.3 78.0 79.0 79.2 80.3 81.0 77.8 85.3 86.1 85.1 88.7 89.4 90.7
Гражданско/инженерно строителство 85.7 84.8 82.2 81.0 83.4 82.3 82.7 83.2 84.8 84.8 87.4 86.4 85.8


Изменение на индексите на строителната продукция спрямо 
предходния месец

2016 2017
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
Строителство – общо -0.7 0.0 -0.7 -0.5 2.1 -0.1 -1.9 5.4 1.4 -0.6 3.7 -0.1 0.6
Сградно строителство 1.3 1.0 1.3 0.3 1.4 0.9 -4.0 9.6 1.0 -1.2 4.2 0.8 1.5
Гражданско/инженерно строителство -3.0 -1.1 -3.0 -1.5 3.0 -1.3 0.5 0.6 1.9 0.0 3.0 -1.1 -0.7

На годишна база увеличението на строителната продукция през юли 2017 г. се определя от положителния темп при сградното строителство, където нарастването е от 15.9%, но при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление от 0.9%.

Индекси на строителната продукция

2014 2015 2016 2017
VII VII VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
Строителство – общо 95.5 104.7 86.0 86.2 80.4 86.2 86.6 78.7 66.7 78.0 91.4 83.7 88.2 94.7 92.8
Сградно строителство 92.1 99.0 81.8 82.3 77.4 83.3 83.9 77.1 64.8 78.9 91.8 84.4 89.1 95.4 94.7
Гражданско/инженерно строителство 99.8 111.8 91.2 91.0 84.2 89.8 89.9 80.6 69.2 76.8 91.0 82.9 87.2 93.8 90.4

 

 Изменение на индексите на строителната продукция спрямо съответния месец на предходната година

2014 2015 2016 2017
VII VII VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
Строителство – общо 7.7 9.6 -17.9 -16.3 -17.8 -21.6 -11.7 -10.9 -8.0 -0.1 5.3 2.1 11.9 8.1 7.9
Сградно строителство 0.5 7.5 -17.4 -15.1 -13.2 -22.4 -9.3 -5.1 -5.3 9.5 11.9 8.7 19.2 14.9 15.9
Гражданско/инженерно строителство 17.4 12.0 -18.4 -17.6 -22.5 -20.7 -14.4 -16.9 -11.0 -10.2 -2.1 -5.1 3.8 0.5 -0.9

Източник: НСИ

Строителната продукция се увеличава през лятото
Гласувайте за тази статия