Строителство и драгиране в река Дунав


Настоящата обществена поръчка е за строителство и представлява извършване на текущо драгиране (изкоп под вода) в най-критични участъци за възстановяване на проектни дълбочини по фарватера според препоръките на Дунавската комисия в общия българо-румънски участък на река Дунав от ркм 610 (гр. Сомовит) до ркм 374.100 (гр. Силистра), транспортиране и депониране на драгираните маси, обратно в р. Дунав.
Драгажната дейност се извършва по фарватера на река Дунав от ркм 610 (гр. Сомовит) до ркм 374.100 (гр. Силистра), като конкретните зони на драгиране се избират точно след извършена преценка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИАППД за тенденциите за оплитняване и потенциална опасност от образуване на прагове.
Драгираните материали се транспортират до място, определено като депо за разтоварване в река Дунав, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ИАППД изготвя схема. Разстоянието от зоната за драгиране до депото е не-повече от 5000 м.

Всичко за обществената поръчка

Строителство и драгиране в река Дунав
Гласувайте за тази статия