Строителство на система за телеуправление


„„Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гаровите разединители в участка Варна – Синдел и доставка на автовишка, по обособени позиции“, както следва:
Обособена позиция 1: Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гаровите разединители в учасътка Варна – Синдел;
Обособена позиция 2: Доставка на автовишка.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на система за телеуправление
Гласувайте за тази статия

research symptoms