Строителство на АМ Струма


Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.1, участък „Крупник – Кресна“ – ляво платно от км 375+860?376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки“.
В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да възложи изграждането на трасето на АМ „Струма“ Лот 3.2.1 и на пътните връзки в участъка.
Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга 1999 г.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms