Строителство на автомагистрала „Струма“


Предмет на обществена поръчка/ОП/ е „Определяне на изп-л на проектиране (изготвяне на технически проект) и стр-во на обект:Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник-Кресна“–ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр.Кресна–част от дясно платно от км 396+137(по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90?397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“,вкл. и пътни връзки“.В този смисъл, цел на ОП е АПИ да възложи изграждането на трасето на АМ „Струма“ Лот 3.2.2 и пътни връзки в участъка.Съгл. Идейния проект, приблизителната площ на големите мостови съор-я е 49 000 кв.м, габаритът им е 11 м и 14 м, а общата приблизителна дължина 3 600 м.Отворите на съор-ята варират от 17 м до 302 м.Предвидено е изграждането на 4 тунела, като приблизителната им дължина варира от 171 м до 1 303 м.Съгл. Нормите за проектиране на пътища от 2000г. за АМ,I и II клас пътища оразмерителния осов товар е 11,5 т/ос.
Поръчката ще бъде изпълнена в съот-е с договорните усл. на FIDIC Жълта книга 1999 г.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на автомагистрала „Струма“
Гласувайте за тази статия

placeholder