Строителство на балнеоложки комплекс


„Проектиране и изпълнение на обект: „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ – реконструкция и модернизация на балнеоложки комплекс „Овча купел“, с ид. 68134.4336.550.1, УПИ I, кв. 39 по плана на м. „Овча купел“, ж.к. Овча купел, бул. „Овча купел“ № 2, район „Овча купел“, гр. София – I-ви етап“, в две обособени позиции: ОП№ 1: „Проектиране и изпълнение на обект:„Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ – реконструкция и модернизация на балнеоложки комплекс „Овча купел“, с ид. 68134.4336.550.1, УПИ I, кв. 39 по плана на м. „Овча купел“, ж.к. Овча купел, бул. „Овча купел“ № 2, р-н „Овча купел“, гр. София – I-ви етап“;ОП № 2 „Изготвяне на комплексен доклад за съответствието на инв. проект и упражняване на строителен надзор на СМР на обекта.
Сградата е със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност, с категория „местно значение“.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на балнеоложки комплекс
Гласувайте за тази статия

placeholder