Строителство на буферен паркинг


Обществената поръчка е за изготвяне на технически проект и строителство на открит паркинг с площ 5910м2, общ брой паркоместа – 198, осем от тях за трудно подвижни хора, изпълнен на терена, терасиран на четири нива, свързани помежду си с рампи, осветен. Паркингът е в м. „Овча купел – 2”, ситуиран до МС 18 от трети метродиаметър, между бъдещото локално платно от разширението на Околовръстния път и бул. „Линкълн”. Предвидени са два вход/изхода. Безопасността на движението трябва се осигурява чрез съответните пътни знаци и хоризонтална маркировка. Всички площи извън паркоместата, автомобилните алеи и тротоарите, са затревени.
Техническият проект трябва да бъде изготвен в съответствие с частите, техн. параметри и изискванията, посочени в Идейния проект и Техн. спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка.
СМР следва да се извършат в съответствие с одобрените проекти, предмет на настоящата поръчка, като се спазват изискванията на действащото законодателство.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на буферен паркинг
Гласувайте за тази статия

placeholder