Строителство на детска градина


Съществуващата сграда на детската градина в кв. Черно море е стара и амортизирана. Необходимо е да бъде построена нова сграда, която да отговаря на съвременните изисквания за обучение на деца. След направените предпроектни проучвания беше стигнато до най-удачното решение за проектиране на нова двуетажна сграда със сутерен, която да удовлетвори нуждите на населеното място от детска градина с две групи. Строителството е ситуирано на място, което няма да пречи детскта градина да работи до изграждане на новата сграда. Има одобрен технически инвестиционен проект, за който има издадено разрешение за строеж № И-59/21.12.2016

Всичко за обществената поръчка

Строителство на детска градина
Гласувайте за тази статия