Строителство на детска площадка


Местонахождение: площта обхваща няколко имота общинска собственост в кв. 13 по регулационния план, намиращи се в кв. Болярово между улиците „Св.Харалампий“, „Априлско въстание“ и „Хан Пресиян“. Обхваща следните имоти по КК на град Хасково в кадастрален район 518 – 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 и 334.
Предвидено е плочниците да се демонтират, да се изградят тротоари с нови бетонови плочи и алеи и площадки от пелевунски плочи с растер от паветата от естествен камък, като се използва същия материал, който е в добро състояние. За подмяна са предвидени и всички градински бордюри на алеите и площадките в озеленената площ и на вътрешната част на тротоарите, като тези, които са на терена на детската площадка се полагат легнали, а останалите – изправени.
Партерната част на терена в посока запад – изток е решена по нов начин с оформяне на нови озеленени площи по посока на движението. Предвидено е демонтиране на част от бетона на съществуващия воден ефект, а централната му част ще се превърне в цветарник.
Детската площадка е устроена в широката част на терена на площ от 320 м2. Детската площадка е проектирана за възрастова група от 3 до 12 години
Съоръженията и оборудването са предвидени да отговарят на изискванията на Наредба 1 от 12.01.2009 год. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
С дендрологичния проект за засаждане са предвидени иглолистни и широколистни дървета, декоративни храсти, многогодишни и сезонни цветя.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на детска площадка
Гласувайте за тази статия