Строителство на гаражи и площадка


Предметът на настоящата обществена поръчка е „Проектиране, авторски надзор и строителство, на обект: „Изграждане на гаражи и площадка за нуждите на РСПБЗН – Генерал Тошево към РДПБЗН – Добрич, при ГДПБЗН – МВР“.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на гаражи и площадка
Гласувайте за тази статия

placeholder