Строителство на гимназия


Учебен корпус № 2 на ПГСС „Царица Йоанна”, гр. Пазарджик се състои основно от 2 надземни етажа и 1 полуподземен етаж, като само в югоизт. част на сградата е изпълнен и частичен трети надземен етаж в рамките на подпокривното пространство. Присъства и участък под сградата, под който не е изпълняван сутерен. Тя е с неправилна форма в план, доближаваща се до П-образна и е с общи габаритни размери в план 40,65/26,85м. Общата височина на сградата до корниз е от 8,45м до 8,60м. в зависимост от наклона на прилежащия терен. Обектът е с РЗП 2345.79 м2 и представлява трета категория строеж. Въведен е в експлоатация през 1937г. От построяването до момента по сградата на учебен корпус № 2 са правени само текущи и аварийни ремонти. През годините не са провеждани мероприятия по въвеждане на мерки за осигуряване на енергийна ефективност и достъпна среда.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на гимназия
Гласувайте за тази статия

placeholder