Строителство на инфраструктура


„Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

Всичко за обществената поръчка

Строителство на инфраструктура
Гласувайте за тази статия

placeholder