Строителство на комплекс за социални грижи


Основната цел на проекта е осигуряване на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Велико Търново, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа и на общинските стратегически и планови документи, а именно – създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, посредством предоставяне на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните им потребности, при достигане на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне.
В предмета на позиция №1 е включено изготвяне на работен проект, строителство и упражняване на авт.надзор за изграждане на 4 сгради всяка с капацитет от 15места и обща кухня;
В предмета на обособена позиция №2 е включено изготвяне на работен проект, строителство и упражняване на авт.надзор за реконструкция на съществ. сграда за 15 места.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на комплекс за социални грижи
Гласувайте за тази статия

placeholder