Строителство на комплекс за социални услуги


Инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“, предл. второ от Закона за обществените поръчки. Цел на настоящата поръчка е избор на изпълнител, който ще извърши проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства.

Всич1ко за обществената поръчка 

Строителство на комплекс за социални услуги
Гласувайте за тази статия

research symptoms