Строителство на компостираща инсталация


Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом“, финансиран от Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на компостираща инсталация
Гласувайте за тази статия

research symptoms