Строителство на кръгово и улица


т.1 Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на строително-монтажни работи за „Реконструкция на улица „Хан Пресиян“ от ос. т. 142 (кръстовище с републикански път II-37 Панагюрище – Пазарджик – Пещера) до ос. т. 630, включително изграждане на кръгово кръстовище при ос. т. 630 (кръстовище с републикански път III-337 Пещера – Брацигово) и реконструкция на ул. “Сокола“ от ос. т. 387 до ос. т. 376А“ с две обособени позиции, като обособените позиции, са както следва:
т.1.1 ОП №1 – ЕТАП I и ОП №2 – ЕТАП II, като спрямо финансирането на настоящите обособени позиции е допустимо да се изпълняват Поетапно. Поетапното изпълнение, ще се извършва, когато осигурените финансови средства не покриват необходимата стойност за изпълнение на съответната обособена позиция, то тогава нейното изпълнение, ще се реализира на отделни етапи в рамките на осигурените средства.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на кръгово и улица
Гласувайте за тази статия