Строителство на кръгово кръстовище


Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител за изграждане на кръгово кръстовище при км 254+257 на Път I-6 „София-Бургас” и подходи към два броя локални платна”.
Целта на обществената поръчка, е да бъде определен изпълнител за изграждането на кръгово кръстовище на републикански Път I-6 „София-Бургас“ и подходи към два броя локални платна, с което да се подобри безопасността при преминаване на съществуващото към настоящия момент триклонно кръстовище и да се намалят до минимум предпоставките за пътно – транспортни произшествия.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на кръгово кръстовище
Гласувайте за тази статия