Строителство на КРУ


Поръчката е с предмет проектиране, доставка и строителство (ретрофит) на комплектна разпределителна уредба (КРУ) средно напрежение (Ср.Н), включващ: модернизиране (подмяна) на съществуващите първични съоръжения, монтаж на нови съоръжения и ремонт на вторичната комутация, като при изпълнението на ретрофита се запазва конструкцията на КРУ Ср.Н.
Рамковите споразумения, които ще бъдат сключени по тази процедура не включват всички условия, в съответствие с чл. 82, ал.2, 3 и 4 ЗОП.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на КРУ
Гласувайте за тази статия

placeholder