Строителство на мост


Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител на строителство на обект: „Мост при км 42+691 на път II-63 „Перник-Брезник-Трън“ ремонт и реконструкция“.
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за строителството и да се сключи договор за изпълнение, с оглед подобряване на технико – експлоатационните характеристики на пътната отсечка и постигане на еднородност на пътните настилки, което ще осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение по пътния участък, намаляване на броя на пътно – транспортните произшествия (ПТП) и времето за пътуване.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на мост
Гласувайте за тази статия

placeholder