Строителство на общински пътища


Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II – 84, Якоруда – Разлог / жп гара Белица – Краище – Лютово – Бабяк – Орцево”, „BLG1021 / III – 8406 / Белица – лет. Семково” „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица – Лютово / Краище – Горно Краище”, на територията на община Белица.Процедурата е разделена на 6 (шест) обособени позиции, предвид броя на отделните обекти, в които следва да бъде изпълнено строителството.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms