Строителство на пътища


„Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2018-2019 г., включително и снегопочистване на съществуващи горски пътища по обособени позиции в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Тракия”

Всичко за обществената поръчка

Строителство на пътища
Гласувайте за тази статия

placeholder