Строителство на пътища в област Бургас


Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътните отсечки и постигане на еднородност на пътните настилки, което ще осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение по пътните участъци, намаляване на броя на пътно – транспортните произшествия (ПТП) и времето за пътуване.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на пътища в област Бургас
Гласувайте за тази статия

placeholder