Строителство на пътна и улична мрежа


Обхват и основни параметри на обществената поръчка: При изпълнение на поръчката следва да се извърши :
Текущ ремонт и Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на: пътна и улична мрежа – общинската пътна и улична мрежа, участъци от републиканските пътища, преминаващи през Община Вълчи дол и съседни общини, при наличие на споразумение; пътни съоръжения – мостове, пасарелки, водостоци, пешеходни и автомобилни подлези и надлези, и други съобразно предмета на настоящата поръчка; елементи на техническата инфраструктура – съобразно предмета на настоящата поръчка; за нуждите на Община Вълчи дол.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на пътна и улична мрежа
Гласувайте за тази статия

placeholder