Строителство на пътна отсечка


Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да проведе открита процедура за избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: Път III – 8611„Белица – Загражден“ от км 10+430 до км 18+000, с цел подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътната отсечка и постигане на еднородност на пътната настилка, което ще осигури безопасни условия за движение по участъка, намаляване на амортизационните разходи на пътните транспортни средства и времето за пътуване.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на пътна отсечка
Гласувайте за тази статия