Строителство на плувен комплекс


Предметът на настоящата обществена поръчка е „Строителство и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Плувен комплекс с 50-метров басейн в част от кв. 4 по плана на СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив“ по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Строителство на обект: „Плувен комплекс с 50-метров басейн в част от кв. 4 по плана на СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив“ (ОП 1);
Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Плувен комплекс с 50-метров басейн в част от кв. 4 по плана на СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив“ (ОП 2).

Всичко за обществената поръчка

Строителство на плувен комплекс
Гласувайте за тази статия

placeholder