Строителство на подлез


Предметът на настоящата обществена поръчка включва изработване на идеен и работен инвестиционен проект за свързване на ул. „Модър“ с ул. „Царевец“ чрез подлез под двойната ж.п. линия София – Пловдив и бъдещата Южна тангента, авторски надзор по време на строителството и изпълнение на СМР, в рамките на договорения с изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя и българското законодателство.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на подлез
Гласувайте за тази статия

placeholder