Строителство на пречиствателна станция


Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори в, гр. Чирпан. Обект на обществената поръчка е строителство, включващо проектиране и изпълнение на строеж на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) и довеждащи колектори в гр. Чирпан.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на пречиствателна станция
Гласувайте за тази статия

placeholder