Строителство на център за инвалиди и възрастни хора


Обществената поръчка включва следните дейности:
Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Център за грижа за лица с психични разстройства, с капацитет 15 места и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, с капацитет 15 лица“.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на център за инвалиди и възрастни хора
Гласувайте за тази статия

placeholder