Строителство на участък от АМ „Струма“


Предмет на обществена поръчка (ОП) е „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник — Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90 397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, вкл. и пътни връзки“. В този смисъл цел на ОП е АПИ да възложи изграждането на трасето на АМ „Струма“ Лот 3.2.2 и пътни връзки в участъка. Съгл. идейния проект приблизителната площ на големите мостови съоръжения е 49 000 кв.м, габаритът им е 11 м и 14 м, а общата приблизителна дължина 3600 м. Отворите на съоръженията варират от 17 м до 302 м. Предвидено е изграждането на 4 тунела, като приблизителната им дължина варира от 171 м до 1 303 м. Съгл. нормите за проектиране на пътища от 2000 г. за АМ, I и II клас пътища оразмерителният осов товар е 11,5 т/ос.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на участък от АМ „Струма“
Гласувайте за тази статия

placeholder