Строителство на улична мрежа


Проектът включва изграждане и реконструкция на:
1)„Изграждане на улична мрежа в с. Божурец, община Каварна“
и
2)„Реконструкция на улица „Сава Ганчев“, гр. Каварна“
Изпълнението на поръчката е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, добро отводняване на участъците и околните пространства. Осигуряване на достъпна среда. Реконстукцията на ул.“Сава Ганчев“, гр. Каварна, ще решат проблемите, които произтичат от дългогодишния период на експлоатацията й, лошото техническо състояние на настилката, голяма амортизация, силно износена с множеството пукнатини, следи от локални ремонти, с неравности и пропадания.
Уличната мрежа, включена в обществената поръчка за «строителство» за обект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна“, който е разделен на обособени позиции.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на улична мрежа
Гласувайте за тази статия

placeholder