Строителство по енергийна ефективност на блокове


Предметът на обществената поръчка включва: изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) в изпълнение на мерки за енергийна ефективност на обект „Жилищен блок, находящ се в кв. Простор, бл. 5, гр. Свиленград Предвиждани дейности са: Разработване на технически проекти при спазване на нормативните изисквания. Извършване на СМР- Основните предвидени мерки включват: топлинно изолиране на външни стени на сградата,топлинно и хидро изолиране на покрива,подмяна на дограма, топлинно изолиране на под. Проекта предвижда също подмяна на съществуваща осветителна инсталация в общите части и възстановяване на мълниезащитна инсталация. В проекта е заложено и осигуряване на достъпна среда за хора с неравностойно положение, и изпълнение на всички съпътстващи дейности. Осъществяване на авторски надзор по време на извършване на СМР на обекта. Всички видове дейности са посочени в Енергийното и в техническото обследване, в документацията и в тех.спецификация.РЗП 2617 м2.

Всичко за обществената поръчка

Строителство по енергийна ефективност на блокове
Гласувайте за тази статия