Строителство по начално училище


Изпълнение на инженеринг – проектиране, заедно с авторски надзор и строителство – във връзка с ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, както и облагородяване на дворни площи .
В обхвата на проектирането към настоящата поръчка се предвижда и изработка на проектно решение за креативно, съобразено с потребностите и възрастта на потребителите обзавеждане на класни стаи и помещения в училището.
Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки в областта на енергийната ефективност; благоустройствени мероприятия – благоустрояване на дворните площи.
Осъществяване на авторски надзор на строителните дейности.

Всичко за обществената поръчка

Строителство по начално училище
Гласувайте за тази статия