Строителство по улична мрежа


Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица“. Процедурата е разделена на 5 (пет) обособени позиции, предвид броя на отделните обекти, в които следва да бъде изпълнено строителството.

Всичко за обществената поръчка

Строителство по улична мрежа
Гласувайте за тази статия

placeholder