Строителство по жилищна сграда


Предметът на поръчката е проектиране и строителство, както и изпълнение на авторски надзор по време на строителството.
Обект на настоящата поръчка е многофамилна жилищна сграда, одобрена за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Жилищен блок 102, находящ се на бул. „Г. С. Раковски“, бл. № 102 в Община Раковски, гр. Раковски.

Всичко за обществената поръчка

Строителство по жилищна сграда
Гласувайте за тази статия

placeholder