Студенти от УАСГ обновяват междублоково пространство


Първокурсници от Университета по строителство, архитектура и геодезия обновяват междублоково пространство в столичния квартал „Лозенец“ ,

така прилагат наученото на практика. В проекта им за площадка за децата се включва и частна фирма, която дарява пари за строителните материали.

Пред „Хоризонт“ Николай Даритков, преподавател от УАСГ, обясни:

„Идеята е в рамките на една учебна дисциплина, която е практика за студентите по архитектура от първи курс, да се направят проучвания, малки намеси в жилищната среда на „Лозенец“ с цел подобряване на нейното състояние. Първата фаза беше да проучат територията на „Лозенец“, да се състави нещо като проблемна карта и да се изберат онези локации, които в най-голяма степен имат потенциал да станат поле за експеримент. Студентите да минат през всички фази на проучване, проектиране и реализация на един определен архитектурен обект. Предвидена е подмяна на съществуващи пейки с нови. Във функционално отношение средата не се променя. Детските съоръжения само ги освежаваме, боядисваме, обезопасяваме“.

Източник: БНР Хоризонт

Студенти от УАСГ обновяват междублоково пространство
Гласувайте за тази статия

placeholder