Posts Tagged: 1към1 в строителството

Строителни дейности по основен ремонт

Посредством изпълнението на дейностите в обхвата на настоящата обществена поръчка за блок 4 и блок 5 в ЖК „Изгрев“ на гр.Тервел ще се: 1) изготвят технически проекти , които да предвиждат видове строителни работи за дейности по основен ремонт, предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; обновяване на общите части на сградите (ремонт на

Реставрират църква от 13 век над Мелник

Реставрират църква от 13 век над Мелник

Уникална църква над Мелник ще отвори отново врати след повече от двегодишно прекъсване. Храмът е част от някогашния манастир „Св. Богородица Спилеотиса“ („Св. Зона“) и е един от най-ценните културно-исторически паметници в региона. Строителството на светата обител е от началото на XIII век по заповед на деспот Алексий Слав, издигната върху недостъпно място – част от крепостта

Летният театър в Бургас отваря врати през май

Летният театър в Бургас отваря врати през май

Приключи основният ремонт на една от емблемите на Бургас – Летният театър. В момента текат довършителни строителни дейности, съобщават от Община Бургас. Обновени са напълно подовите настилки, осветлението, стълбите, както и фасадата на сградата, но е запазен автентичният стил. Изградена е допълнително специална ложа с рампа, която ще осигури безпрепятстван достъп на хора с увреждания. Предстои


Строят еко – детска градина в Бургас

Строят еко – детска градина в Бургас

Предстои строителството на еко детска градина по модела на така наречената „пасивна къща“ в к-с „Меден рудник“. Община Бургас разполага с необходимото финансиране и до дни ще обяви конкурс за избор на изпълнител. Това означава, че е напълно възможно строителните дейности да стартира до края на годината, съобщават от Общината. Избраното място е в районния

От догодина безплатното саниране ще бъде доплащано от собствениците

От догодина безплатното саниране ще бъде доплащано от собствениците

Нямаме област без сключени договори за целево финансиране на проекти за саниране на жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност. Хората имаха възможност да видят и сами да се убедят в ефектите от програмата. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който представи напредъка по изпълнението на Националната програма за енергийна

Проектиране и строителни дейности

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР в сгради – общинска собственост, по обособени позиции“ Обособена позиция № 1- ОДЗ „Еделвайс“, ул.“Г.Бенковски № 10, гр.Кюстендил – Основен ремонт на ВиК инсталации “ Обособена позиция № 2- ОДЗ „Слънце“, ул.“Цар Симеон І“ № 84, гр.Кюстендил – Основен ремонт на ВиК инсталации“ Обособена позиция №


Строителство и реконструкция

Предмет на поръчката е изпълнение на  и строителство за осъществяване на инвестиционното намерение на Медицински университет-София за адаптиране на съществуващото общежитие от морално и материално остаряла сграда в студентско общежитие от съвременен тип, с въвеждане на енергоспестяващи мерки и достъп на хора в неравностойно положение, което не налага променя на предназначението на обекта. Възложителят е

Проектиране и строителство на пътища

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на обект: „Допълнително проектиране във връзка с осигуряване на мерки по ОВОС и реконструкция на път I-9 „Слънчев бряг-Бургас“ с изграждане на второ платно,от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващия път)“. За

Строителни дейности по енергийна ефективност

Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Ямбол, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в т.ч.: – Изготвяне на работен проект; – Доставка на необходимите материали и оборудване за