Posts Tagged: 1към1 в строителството

Нов парк в Казанлък

Нов парк в Казанлък

Новоизграден парк ще радва вече жителите на казанлъшкия квартал „Васил Левски“. Днес бе открита новата детска площадка пред блок №1 в Западното. Стойността на мащабния проект надхвърля 140 хиляди лева и е реализиран със средства от Инвестиционната програма на община Казанлък за 2015 година. Положен е 4300 кв.м. асфалт, над 1000 кв.м. тротоарно пространство, много

Откриха документи в Юнашки салон

Откриха документи в Юнашки салон

При ремонта на Юнашкия салон във Варна при подготовката на сградата за строителните дейности, строителите се натъкват на документи, вестници и записки на 104 години. „Уставъ на Гимнастическото дружество Черноморски юнакъ въ Варна“; членска карта за школата по гимнастика; „Бюджетно упражнение на осми общъ съюзенъ съборъ 1935г.“, и редица други документи са само част от артефактите,

Био-зеленчуци от центъра на София

Био-зеленчуци от центъра на София

На 18 септември, 2015г. от 16:00 ч. сдружение „Училище за нашите деца“ кани всички приятели, партньори, съмишленици и представители на медиите, на ул. „Горски пътник“ № 44, на „Празник на реколтата“ за почерпка и представяне на образователната градска био-градина  „Зелената градинка“ на децата от Валдорфското училище. Градинката е изградена с доброволния труд на родители, учители и доброволци,


Информационна кампания за сътрудничеството със Сърбия

Информационна кампания за сътрудничеството със Сърбия

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще открие информационната кампания за първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия. Събитието е насочено към потенциални бенефициенти, пред които ще бъдат разяснени изискванията за кандидатстване по първата покана, изискванията за структурата на проектното предложение, разработването на бюджет и допустимост

Модулна система за временно настаняване

Модулна система за временно настаняване

Проектирани от строителната инициатива Suricatta Systems, Shelter Unit for Rapid Installation (Защитни единици за бърза инсталация) или SURI, са лесни за транспортиране и монтаж, и едновременно са удобна жилищна среда за отделни хора или цели семейства. Първоначалното предназначение на SURI е да се осигури покрив на засегнатите от земетресения и други бедствия. Днес системата помага за

Увеличение на инвестициите в Русия

Увеличение на инвестициите в Русия

Обемът на инвестициите на европейските и американски компании в Русия се е увеличил повече от два пъти за първото полугодие на 2015 година в сравнения с аналогичния период през 2014-а – от 236 милиона до 505 милиона долара. Азиатските вложения са намалели два пъти – от 50 милиона до 24 милиона. Това става ясно от доклад


Строителство

Изграждане на пристройка към съществуващата сграда, функционираща като Многопрофилна болница за активно лечение – за детско отделение. На първия етаж на пристройката са разположени 4 бр. двойни стаи на детското отделение и 4 бр. лекарски кабинети. На втория етаж е разположен административният блок на болницата, на който ще се разположат: заседателна зала, 5 офиса и

Инженеринг, СМР и надзор

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Лозница. „Жилищен блок на територията на гр.Лозница, находящ се в ж.к. „Найден Кючуков”, бл.1 Многофамилна жилищна сграда с 4/6/8 надземни етажа и полуподземен сутеренен

Инженеринг и СМР

„Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи по две обособени позиции, за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015”, в т.ч.: – Изготвяне на работен проект; – Доставка на необходимите