Posts Tagged: 1към1 в строителството

Строително-монтажни работи

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 19/321/01405 „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Кайнарджа”, финансиран в рамките на МЯРКА 321 по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова

Проектиране и строителство

Предмет на настоящата поръчка е: „Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство /инженеринг/ за обект: „Ремонт на пътно тяло на път III-8604 „Пловдив – Бяла Черква – Косово /Бачково – Хвойна/“ при км 15+000”. Възникнало е опасно състояние, което е предпоставка за разрушаване на участък на път III-8604 „Пловдив – Бяла Черква –

Строителство на нова сграда

„Строителство на пристройка за предучилищно обучение и възпитание на деца към ОУ „Хр.Ботев”- кв. Победа, УПИ XVI, кв.16а по плана на кв. Победа, гр.Бургас. Строителство на нова сграда, на две нива, обвързана функционално със съществуващите помещения, за която има одобрен технически инвестиционен проект. Описание: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на основни училища Стоманобетонни


ДЕКЬОНИНК БЪЛГАРИЯ ЕООД

Декьонинк България ЕООД е новаторска фирма, предлагаща качествени изделия, модерни и интелигентно проектирани продукти за пазарите на прозорци и строителни материали. Създадена неотдавна, Декьонинк България ЕООД заема ключово място на пазара в България. Работата на Декьонинк България ЕООД се осъществява от добре организирана и съвременна складова база в София. Разположена на комуникативно място в кв.

Подписан е договор за проектиране на лот 3.2 на АМ Струма

Подписан е договор за проектиране на лот 3.2 на АМ Струма

Подписан е договорът между Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и Обединение „ЛОТ 3.2 ПРОЕКТ“ ще изготвя идейния проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“. Обединението включва „Пътпроект – 2000“ ООД, „Биас – М“ ЕООД, „Геотехника – АБС“ ООД, „Бондис“ ООД и „Свеко енергопроект“ АД. Срокът за неговото изпълнение е 168 дни. . Максимално допустимото

Лиляна Павлова за плажовете по Черноморието

Лиляна Павлова за плажовете по Черноморието

В предаване на bTV регионалният министър Лиляна Павлова заяви, че направените проверки по плажовете констатират най-много нарушения по отношение на осигуряването на равностойност на платената зона и тази за свободно разполагане на принадлежности, както и превишаване на броя на преместваемите обекти. На нарушителите са съставени констативни протоколи, налагат се глоби, в случай на продължаващо неизпълнение


Предсрочно пускат Лот 4 на АМ „Тракия“

Предсрочно пускат Лот 4 на АМ „Тракия“

Регионалният министър Лиляна Павлова съобщи за предаването „Лице в лице“ по bTV , че има уверението на строителя, че движението по Лот 4 Сандански-Кулата на АМ „Струма“ ще бъде пуснато предсрочно още в петък, 31 юли, вечерта. Изцяло ще бъде отворен и водещият до граничния пункт участък с дължина 1,5 км. Ще останат дребни довършителни работи, които могат да се изпълняват

ВИДИРА ЕТ

Фирма ВИДИРА е основана през 1990 год. от нейния създател и собственик Петър Петров, с предмет на дейност „Строителство”. В годините на своето развитие, в резултат на извършвани задълбочени проучвания и анализи, на непрестанно нарастващите нужди от разнообразни и качествени продукти на пазара, „ВИДИРА” добави към своята основна дейност, следните направления: – 1991 год. Производство

КРУПАЛ ЕООД

КРУПАЛ ЕООД е създадена през  2006 г. с основна дейност проектиране и производство на алуминиеви и метални конструкции, окачени и вентилируеми фасади, производство на врати и прозорци. В КРУПАЛ работи екип от професионалисти и експерти, които реализират основните приоритети на компанията. КРУПАЛ предлага на клиентите си завършен продукт, включващ консултиране, проектиране, производство и монтиране.