Posts Tagged: баланс

ЕК вади България от списъка с прекомерно дисбалансирани държави

ЕК вади България от списъка с прекомерно дисбалансирани държави

Европейската комисия (ЕК) публикува Националните доклади за 2018 г. за напредъка на държавите членки в изпълнението на специфичните препоръки (СП) на Съвета на ЕС от 2017 г. и включващ задълбочени прегледи относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. Според прегледа на ЕК, България продължава да изпитва дисбаланси, които вече не се оценяват като прекомерни, като

 
 

placeholder