Posts Tagged: Детски площадки

2,5 милиона лева за нови детски площадки в София

2,5 милиона лева за нови детски площадки в София

Столичната община  инвестира 2,5 милиона лева в изграждане на нови детски площадки в районите на столицата. Това каза кметът Йорданка Фандъкова по време на проверка на изграждането на детска зона в градината „Алжир“ в район „Сердика“.  На проверката присъстваха зам.кметът Йоана Христова и кметът на район „Сердика“ Тодор Кръстев. Детската  площадка в градината „Алжир“  отговаря

Детските площадки в София не са безопасни

Детските площадки в София не са безопасни

Доброволческа кампания за освежаване на детски площадки започна вчера, 17 април. Инициативата се казва „Презареди детската площадка“ и е организирана от майки, разтревожени за състоянието на детските площадки в столицата. Кампанията предвижда първо да се освежат площадките в София, а после и в други градове по страната, съобщи БНР. Мая Цанева, една от организаторките на

Нови площадки, тротоари и паркоместа в Пловдив

Нови площадки, тротоари и паркоместа в Пловдив

„Инвестиции за 900 000 лева за облагородяване на район „Централен“  ще бъдат направени тази година“, съобщи районният кмет Георги Стаменов. Продължава процесът по премахване на гаражни клетки, а на тяхно място ще се обособят близо 440 паркоместа. Това ще стане на: булевард „Марица“ № 14-22, булевард „ Княгиня Мария Луиза“ № 32-38, улица „Родопи“ и „Антон


Строителство на детски площадки

Предметът на поръчка включва изграждане на десет броя нови детски площадки за игра в дворовете на десетте общински детски градини на територията на община Садово. Строителството ще се извършва по одобрен типов проект и издадени разрешения за строеж. Изграждането на площадките ще е съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията, подзаконовите нормативни актове

Ремонтират детски площадки в Русе

Ремонтират детски площадки в Русе

Община Русе започва ремонт на 20 детски площадки в града. В момента строително ремонтни дейности текат на местата за игра в кв. „Дружба 1“ до блок 7, в кв. „Дружба 2“ до блок 22, в кв. „Дружба 3“ до блок 1 и до блок МНО 4, както и на бул. „Гоце Делчев“. Девет от площадките са за

Строителство и озеленяване

Предмет: Строителство на обект:“БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК ПАНАГЮРИЩЕ – СЕВЕРНА ЧАСТ УПИ І – Парк, ресторант, туристическа база, кв.6 по плана на гр. Панагюрище“, Първи етап: от ос 1 до ос7 , който ще бъде финансиран със собствени средства от бюджета на Община Панагюрище. Б). Основни дейности, включени в предмета на поръчката. Целта на проекта е


Строителни и монтажни работи

„Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013г.”

МИЛЕНА ПУУЛС ЕООД

Проектиране, строителство, облицовка, оборудване, сервиз и поддръжка на плувни басейни и всичко свързано с водните развлечения, релакса и СПА удоволствията. Обособили са няколко направления: – Проектиране; – Строителство; – Доставка и Монтаж; – Оборудване за басейни, доставки и монтаж на стъклокерамика и ПВЦ фолио; – Доставка на препарати и консумативи за поддръжка на басейни и