Posts Tagged: инспекция

ВАП разпореди проверка на водата

ВАП разпореди проверка на водата

Главният държавен здравен инспектор да провери качеството на питейната вода разпоредиха от Върховна административна прокуратура. След самосезиране по информация в медиите, от ВАП настояват главният държавен здравен инспектор да провери как се спазват нормативните изисквания, обезпечаващи безопасността на водата, предназначена за питейно-битови цели, съобщиха от ВАП. Срокът на проверката е 22 май 2017 година. Водата

Инспектират тунели по АМ „Струма“ и АМ „Тракия“

Инспектират тунели по АМ „Струма“ и АМ „Тракия“

Специализираното звено за инспекция ще обследва тунелите на АМ „Струма“, „Траянови врата“ на АМ „Тракия“ и по път I-1 София-Кулата. Инспекциите на съоръженията по трансевропейската пътна мрежа се правят от експерти от министерствата на транспорта и на вътрешните работи, от Агенция „Пътна инфраструктура“, както и от Университета по архитектура, строителство и геодезия. На 27 февруари

СМР за енергийна ефективност

Поръчката включва изготвяне на работен проект;доставка на необходимите материали и оборудване за строително-монтажни работи за постигане на енергийна ефективност на обекта; извършване на предвидените за изпълнение в проектите строително-монтажни и ремонтни работи; поръчката включва упражняване на задължителния авторски надзор по време на строителството, съгласно чл. 162, ал. 2 ЗУТ, както и изготвянето на екзекутивна документация,


Московски инспектира строителството на пешеходен подлез

Московски инспектира строителството на пешеходен подлез

По време на инспекцията на строителните работи на пешеходния подлез в междугарието Захарна фабрика – Горна баня по 5-та жп линия София – Кулата“, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски вчера каза, че разчита на самосъзнанието на гражданите, живеещи в този район да използват пешеходния подлез, както е редно и да не пресичат

СМР на праисторически монументи

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „АНТИЧНАТА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ, КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ДОСТЪПНО ЗА ВСИЧКИ“. Предметът на обществената поръчка включва извършването на строителство в три обособени позиции: Обособена позиция 1 с предмет: „Експониране и социализация на Триъгълна кула на

Как поникна американска мечта

Как поникна американска мечта

автор: Антония Абрашева Понеже не съм най-големият фен на телевизията, едва наскоро попаднах на един американски канал, в който представят недвижими имоти, нестандартно строителство, архитектура, дизайнерски решения, шантави жилища, ремонти, реставриране на къщи- все неща, за които говоря по-малко с приятелките ми и повече с мъжете им… След първата седмица пулене по жилища за милиони,


Проектиране, строителство и надзор

С влязъл в сила ПУП – План за регулация и застрояване на кв. „Гладно поле”, одобрен с Решение №64, взето с протокол №8 от 14.04.2005 г. на Общински съвет – Пловдив се предвижда изграждане на нова улична мрежа, която засяга поземлени имоти, съставляващи войскови район (ВР) №1536, с което се нарушава нормалното му функциониране. Подлежат

Завършват жп линията Пловдив-Свиленград

Завършват жп линията Пловдив-Свиленград

Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски направиха инспекция на строителството на железопътните обекти в района на Свиленград. Двамата посетиха изградения мост над Марица, пътническата жп гара в Свиленград и изгражданите на товарна жп гара Свиленград съоръжения, съобщава пресцентърът на МТИТС. „Мостът над Марица е уникално по своята визия и изпълнение

Лиляна Павлова на инспекция във Враца и Мездра

Лиляна Павлова на инспекция във Враца и Мездра

Днес министър Лиляна Павлова ще бъде във Враца и Мездра. От 11.00 часа в град Мездра министър Павлова и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов ще открият официално два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища, изградени по проект на община Мездра в подкрепа за деинституционализацията на социални институции, предлагащи


research symptoms