Posts Tagged: консултантски услуги

МРРБ обяви обществена поръчка за консултантски ВиК услуги

МРРБ обяви обществена поръчка за консултантски ВиК услуги

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви открита процедура за обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин,

МРРБ търси консултанти за прединвестиционни проучвания

МРРБ търси консултанти за прединвестиционни проучвания

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД,

Проектиране и СМР на двулентова улица

1.1 Проектиране по всички части и строителство на двулентова улица №12, дъждовна канализация и филтрационна траншея, битова канализация, уличен водопровод, разпределителен газопровод, тръбен преход за кабели 20 kV, тръбно трасе за оптични кабели, улично осветление 1.2 Проектиране и рехабилитация на двулентова улица №15 с паркинг; проектиране и строителство на нов участък с дължина 70 м,


Сливане на две глобални консултантски компании в бизнеса с имоти

Сливане на две глобални консултантски компании в бизнеса с имоти

Нова глобална консултантска компания с годишни приходи от над$5 млрд. ще оперира на пазара на бизнес имоти в резултат от приключилото на 1 септември обединение между Cushman & Wakefield и DTZ. Тя ще работи под бранда Cushman & Wakefield, запазвайки стратегическото си партньорство за България и Македония с Forton. От обединението между Cushman & Wakefield

 
 

research symptoms