Posts Tagged: Министерство на финансите

Как ще се отрази Брекзит на България?

Как ще се отрази Брекзит на България?

Заместник-министърът на финансите Маринела Петрова участва в дискусия, посветена на въздействието върху България от излизането на Великобритания от Европейския съюз (Брекзит). Събитието се проведе в Софийския университет и беше организирано от Българската Чийвнинг асоциация. По време на дискусията Маринела Петрова говори за потенциалните директни и косвени ефекти, които Брекзит би оказал върху европейската и по-специално върху българската

Изменение на закона за обществени поръчки

Изменение на закона за обществени поръчки

С предложените чрез Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки промени основно се цели: установяване на нормативни правила и условия за поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната; въвеждане в националното законодателство на задължение за възложителите на обществени поръчки да получават и обработват електронни фактури във връзка

ЕК вади България от списъка с прекомерно дисбалансирани държави

ЕК вади България от списъка с прекомерно дисбалансирани държави

Европейската комисия (ЕК) публикува Националните доклади за 2018 г. за напредъка на държавите членки в изпълнението на специфичните препоръки (СП) на Съвета на ЕС от 2017 г. и включващ задълбочени прегледи относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. Според прегледа на ЕК, България продължава да изпитва дисбаланси, които вече не се оценяват като прекомерни, като


Горанов: Има още предизвикателства за пазара на труда в ЕС

Горанов: Има още предизвикателства за пазара на труда в ЕС

„През последното десетилетие Европа премина през дълъг период на трудности, които, наред с останалото, са свързани и с недостатъчна степен на устойчивост спрямо икономически сътресения. Последната икономическа и финансова криза разкри, че много държави членки са имали слабости, чието преодоляване бе свързано със скъпоструващи мерки.“ Това заяви министърът на финансите и председател на Съвета на

Публикуваха проекта на държавния бюджет за 2018 г.

Публикуваха проекта на държавния бюджет за 2018 г.

Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., която представлява мотивите към него. През периода 2018-2020 година правителството ще продължава да насочва своите усилия в подкрепа на запазване на икономическата и финансовата стабилност, както и за създаване на условия за икономически растеж в съответствие

 

placeholder