Posts Tagged: младежка заетост

Стажантската програма на Оргахим привлича младежите

Стажантската програма на Оргахим привлича младежите

70% от стажантите на Оргахим АД вече са служители на безсрочни трудови договори по проект „Нова възможност за младежка заетост“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Тя дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления – стажуване и обучение по време на работата. Оргахим АД е участник в тази програма