Posts Tagged: МРРБ

С 65% по-ниски сметки в блок от програмата за саниране

С 65% по-ниски сметки в блок от програмата за саниране

Пилотният блок 27 в комплекс „Славейков“ в Бургас, който беше саниран по Националната програма за енергийна ефективност, се превърна в повече от успешен проект. Два от входовете му, които кандидатстваха за цялостно обновяване, днес са с модерна визия, а семействата в тях плащат по-малки сметки. Годишната икономия на енергия е 65%. Това е резултат, който

Строителство по блокове

1 За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 до ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 включително, ще се изпълняват следните дейности за всяка една обособена позиция, а именно: а) изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Обобщената количествено –

Ремонт на пожарна

Настоящата общ. поръчка е обявена и се финансира в резултат на сключения Адм. договор № РД-02-37-6 от 04.01.2017 година, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството чрез Гл. дирекция „Градско и регионално развитие” и Община Провадия за реализиране на BG16RFOP001-2.001-0011-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на


Фирми взимат участие при създаването на кадастрални регистри

Фирми взимат участие при създаването на кадастрални регистри

Подобряването на качеството на кадастралната карта и кадастрални регистри ще бъде сред водещите цели в работата на МРРБ. Това стана ясно на работна среща, проведена на 28 февруари, на министъра на регионалното развитие и благоустройството инж. Спас Попниколов и зам.-министър арх. Виолета Комитова с представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и неправителствени

Колко ни струва тунел „Ечемишка“ ?

Колко ни струва тунел „Ечемишка“ ?

Все още никой не ме е викал в прокуратурата. От „Господари от ефира“ ме помолиха да направим обстоен преглед на тунел „Ечемишка“ и аз се съгласих. Реалната стойност на ремонта е 144 хил. лв., а АПИ е платила 390 хил. лв. Моята фирма никога не е изпълнявала обществена поръчка и нямам никакъв интерес към този

МРРБ спря да сключва договори по програмата за саниране

МРРБ спря да сключва договори по програмата за саниране

Прекратено е сключването на нови договори по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. С Постановление № 29 на Министерския съвет от 26.01.2017 г. (обн., ДВ бр. 12/03.02.2017 г.) бе прието увеличение на финансовият ресурс на 2 млрд. лв. Това решение засили още повече интереса към програмата като само за дни са пристигнали огромно


Денонощна поддръжка на санираните блокове в Бургас

Денонощна поддръжка на санираните блокове в Бургас

Община Бургас осигури възможност на хората, чиито блокове се санират по Националната програма за енергийна ефективност, да подават сигнали по всяко време на денонощието. Гражданите могат да я използват, ако възникнат проблеми по време на строителните дейности или имат съмнение в качеството на ремонта.   По входовете на всеки блок, който е в процес на

Състоянието на тунелите в България

Състоянието на тунелите в България

На 7 февруари, с вътрешна заповед на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ беше възложено сформирането на експертни групи, които да направят извънредни огледи на всички тунели в страната. След извършените огледи е разпоредено да бъде направена и оценка на риска. Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 1 от 4 април 2007

Герджиков: За 5 дни на „Ечемишка” се свърши работа като за 5 години

Герджиков: За 5 дни на „Ечемишка” се свърши работа като за 5 години

„За пет дни се свърши повече работа, отколкото за пет години“ – така министър-председателят Огнян Герджиков коментира направеното за обезопасяване на тунел „Ечемишка“ на автомагистрала „Хемус“, който отново беше пуснат в експлоатация, пише агенция Кросс. Премиерът Герджиков подчерта, че краткото време, в което са извършени ремонтните дейности, е било от изключителна важност, защото в противен