Posts Tagged: недвижими паметници на културата

МК прави електронен регистър на недвижимите културни ценности

МК прави електронен регистър на недвижимите културни ценности

Министерство на културата обяви обществена поръчка за анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система /СИС/, електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал. Изпълнителят ще трябва да дигитализира документален архив за 1490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение, както и за недвижимите археологически културни ценности с национално значение.

СМР на археологически паметници

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „АНТИЧНАТА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ, КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ДОСТЪПНО ЗА ВСИЧКИ“. Предметът на обществената поръчка включва извършването на строителство в три обособени позиции: Обособена позиция 1 с предмет: „Експониране и социализация на Триъгълна кула на

СМР на праисторически монументи

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „АНТИЧНАТА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ, КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ДОСТЪПНО ЗА ВСИЧКИ“. Предметът на обществената поръчка включва извършването на строителство в три обособени позиции: Обособена позиция 1 с предмет: „Експониране и социализация на Триъгълна кула на


Спасиха старата къща на столичния булевард „Джеймс Баучер”

Спасиха старата къща на столичния булевард „Джеймс Баучер”

Старата къща на столичния бул. „Джеймс Баучер“ 24 няма да бъде съборена, разрешението за строеж е временно спряно от арх. Влади Калинов, шеф на ДНСК. Причината е, че разрешението и визата за строеж са издадени от архитекта на община „Лозенец“ Тодор Костадинов с много пропуски и нарушения, съобщи OFFNews.   За събарянето на сградата алармираха

 
 

placeholder