Posts Tagged: НСИ

Българите ще бъдат под 7 милиона през 2019 г.

Българите ще бъдат под 7 милиона през 2019 г.

„Умират повече хора, отколкото се раждат. Миграцията също има своя принос, тъй като предимно мигрират млади хора в активна възраст, жени във фертилна възраст“, изтъкна Магдалена Костова от Националния статистически институт, цитирана от БНР. Тя направи прогнозата, че българите ще бъдат под 7 милиона души догодина. Националният статистически института започва подготовка за следващото преброяване на

С 10,6% нараства средната работна заплата през 2017 Г.

С 10,6% нараства средната работна заплата през 2017 Г.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 34.0 хил., или с 1.5%, спрямо края на септември 2017 г., като достигат 2.28 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско

Средната заплата стана 1039 лева

Средната заплата стана 1039 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г. намаляват с 30.1 хил., или с 1.3%, спрямо края на юни 2017 г., като достигат 2.31 милиона. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности


Строителната продукция се увеличава през лятото

Строителната продукция се увеличава през лятото

По предварителни данни на НСИ през юли 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство” е с 0.6% над равнището от предходния месец . Календарно изгладените данни показват нарастване от 7.9% на строителната продукция през юли 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година. Индекси на строителната продукция През юли 2017 г. продукцията от

Ръст в продукцията за сградно строителство

Ръст в продукцията за сградно строителство

НСИ отчете ръст с 2.2% в строителната продукция за месец февруари. В сравнение със същия период миналата година, обаче продукцията в сектор „Строителство” бележи известен спад с около  0.5%.     През февруари 2017 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство нараства

Спад в строителната продукция през януари

Спад в строителната продукция през януари

По предварителни данни през януари 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.6% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват намаление от 10.3% на строителната продукция през януари 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година. Индекси на строителната продукция През януари


НСИ отчете намалено строителство през октомври

НСИ отчете намалено строителство през октомври

По предварителни данни през октомври 2016 г. индексът на продукцията в сектор Строителство, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.0% под равнището от предходния месец, съобщават от НСИ. Календарно изгладените данни показват намаление от 14.0% на строителната продукция през октомври 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 година. Индекси на строителната

Най-много нови сгради има във Варна и Бургас

Най-много нови сгради има във Варна и Бургас

От Националния статистически институт публикуваха данни за броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2016 г. От данните става ясно, че най-много нови сгради има във Варна и Бургас. Общият брой на въведените в експлоатация сгради в България е 476, а новопостроените жилища в тях са 2 379 (табл. 1 от

Данни сочат застой в строителната продукция

Данни сочат застой в строителната продукция

По предварителни данни през май 2016 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, остава на равнището от предходния месец. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). Индекси на строителната продукция (2010 = 100) Календарно изгладените данни показват намаление от 8.1% на строителната продукция през май 2016 г. в