Posts Tagged: обществена поръчка

Тол системата тръгва в края на 2018 година

Тол системата тръгва в края на 2018 година

От днес стартираме структурирането на държавна компания, която ще оперира тол системата, но няма да прекратим обществената поръчка за избор на изпълнител и двата процеса ще са паралелни. Ако успеем да класираме кандидат чрез обществената поръчка, ще продължим по стария ред. Това коментира пред медии във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Търсят изпълнител за ремонт на пътя Дупница – Самоков

Търсят изпълнител за ремонт на пътя Дупница – Самоков

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за избор на изпълнители при рехабилитацията на 32,5 км от път IІ-62 Дупница – Клисура – Самоков. Проектите са лот 27 и лот 28 от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Пътят Дупница – Самоков преминава през областите Кюстендил и София. Той свързва ГКПП „Гюешево“ с АМ „Струма“, първокласния

Нов ЗУТ ще бори корупцията и бюрокрацията

Нов ЗУТ ще бори корупцията и бюрокрацията

Пресконференцията на Камарата на архитектите в България, по време на която бяха показани кашон с папки – 1/3 от обема документи, необходими за разрешение за строеж на къща в България в сравнение с 1 папка документи в Германия Камарата на архитектите в България (КАБ), която обединява всичките 4 000 действащи архитекти в страната, смята, че


Отводняване на ЖП подлез

Реализацията на техническия проект има за цел да даде решение за подобряване отвеждането на атмосферните води от уличните платна и тротоарите на бул.„Липник” в отсечката от кръстовището с ул.„Дебър”/вход изход магазини „Практикер” и „Кауфланд”/до/срещу/ ул.„Мъглиж”. Целта на техническия проект е да предложи подобряване отвеждането на повърхностните атмосферни води от обхванатата територия, като се използват съвременни

Подписват договорите за строителство на АМ Хемус

Подписват договорите за строителство на АМ Хемус

910 дни е срокът за изпълнение на обществената поръчка за изграждане на участъка между п.в. „Ябланица“ и п.в. „Боаза“ от автомагистрала „Хемус“. От тях 180 дни са за проектиране, а 730 дни са за изграждане на обекта. Това стана ясно днес при подписването на договорите за строителство и строителен надзор на обекта, което се проведе

СМР по училище

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект, за предвидените в техническото задание интервенции по сградата; Изпълнение на строително-монтажни дейности за обекта, включени в обхвата на обществената поръчка – извършват се в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започват след издаване на разрешение за строеж; Упражняване на Авторски надзор по време на строителството,


СМР по обществена сграда

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), с обект на интервенция – сградата на общинска администрация – Благоевград във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради”, административен договор № BG16RFOP001-1.008-0006-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване

Затварят едно от платната на АМ „Хемус“

Затварят едно от платната на АМ „Хемус“

От утре – 14 юли, движението в участъка при 24-ти километър на АМ „Хемус“, в района на село Чурек, ще се извършва двупосочно в ремонтираното платно за Варна. Трафикът се прехвърля в обновеното платно на селскостопанския подлез и започва ремонт на платното за София. Движението в участъка при 25-ти километър на АМ „Хемус“ е двупосочно

Строителство на пречиствателна станция

Проектът на община Елхово включва два основни компонента: частична рехабилитация на ВиК мрежата на територията на града, както и изграждане на ПСОВ, вкл. изграждане на довеждащ колектор до нея. За ОП 1: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за ПСОВ и външните ? връзки, съгласуване и одобряване на проекта; Упражняване на авторски надзор;Строителство на ПСОВ гр.